Conductive LDPE Film

Conductive LDPE Film
Conductive LDPE Film
Conductive LDPE Film
Conductive LDPE Film

Conductive Anti-static LDPE film/Bags (Surface Resistivity ≥10^4 ≤10^6 ohm/sg.)

Conductive LDPE Film
Conductive LDPE Film
Conductive LDPE Film
Conductive LDPE Film

GREENVCi Anti-Rust Packaging

Endupak-Logo

บริษัท เอ็นดูแพ้ค จำกัด (ENDUPAK Co.,Ltd.)

ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิม

ENDUPAKหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีด้านการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ยับยั้งการเกิดการกัดกร่อน(การเกิดสนิม)หลากหลายรูปแบบด้วยวิธีการระเหย(Volatile Corrosion Inhibitor) เพื่อใช้ป้องกันการเกิดการกัดกร่อนที่จะเกิดกับโลหะชนิดต่างๆในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนโลหะชนิดต่างๆและอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ ทั้งในระหว่างขบวนการผลิต(in process)การจัดเก็บ(storage)และการขนส่ง(transportation).

บรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิม GREENVCi

 

J&E GreenVCI Logo
J&E GreenVCI Logo

GREENVCiบรรจุภัณฑ์ป้องกันการเกิดสนิมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GreenVCi – Eco-Friendly Corrosion Inhibitors) ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการกัดกร่อน(Corrosion)หรือการเกิดออกไซด์(Oxidation) ซึ่งสารป้องกันสนิมจะผสมอยู่ในเนื้อพลาสติกและจะระเหย(Volatilize)ออกมาและแพร่ปกคลุมบริเวณพื้นผิวของชิ้นส่วนโลหะในระดับโมเลกุลเพื่อป้องกันการปฏิกริยาไฟฟ้าเคมี(Electro-Chemical)หรือการเกิดสนิมบนผิวของโลหะได้ยาวนาน 2-3ปี และที่สำคัญโมเลกุลของสารป้องกันสนิมสามารถระเหยออกจากผิวของชิ้นงานได้เองโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการล้างทำความสะอาดให้สิ้นเปลืองทั้งเวลาและงบประมาณ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรณ์และลดการปล่อยของเสียได้อีกด้วย

มั่นใจด้วยการผลิตมาตรฐานISOและผลการทดสอบมาตรฐานสากล

ENDUPAK-SGS Test Report ENDUPAK-SGS Test Report

GREENVCi ได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตด้วยระบบ ISO9000:2008 และผ่านการทดสอบด้านคุณภาพจากสถาบันมาตรฐานสากลอย่างสถาบัน SGS ด้วยวิธีการทดสอบเกี่ยวกับสารต้องห้ามตามระเบียบของสหภาพยุโรป RoHS/SoC รวมทั้งผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันการการกัดกร่อนวิธีการ
“Testing of Anti-Corrosive Effect of VCI Auxiliary Packaging Materials” (German test method TL 8135-0002)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท เอ็นดูแพ้ค จำกัด (ENDUPAK CO.,LTD)
Mobile: 098-995-3600
LINE ID: endupak
Email: sales@endupak.com
Tel: 02-508-4324
Fax: 02-508-4325

VCI CHIPs

VCI CHIPs
VCI CHIPs

VCI CHIPs with adhesive backing extend the efficient function and lifetime of electronics, reduce corrosion of all types of metals inside panels, circuit boxes and enclosures.

VCI CHIPs
VCI CHIPs

VCI CHIPs are compact, self-sticking devices that are very easy to install in closed: electrical and electronic panels, enclosed equipment, packages and voids. They made of a sturdy, moisture resistant poly that contains concentrated VCI (Vapor Corrosion Inhibitor), which easily vaporizes and deposits corrosion protection on all metal surfaces inside the enclosure.

VCI CHIPs inside the enclosure.
VCI CHIPs inside the enclosure.

VCI CHIPs provide effective protection to all metal contact points against oxidation and corrosion and protect the metal surfaces from the the effects of corrosive agents including protection from humidity, moisture, salts, hydrogen sulphide, sulphur dioxide, ammonia and acid rain.

VCI CHIPs for Electrical Equipments
VCI CHIPs for Electrical Equipments

Corrosion at electrical contact points is a major source of concern to users and manufacturers of electronic /electrical equipment. This oxidation & corrosion results in loss of conductivity which causes malfunction of equipment and damages delicate and expensive components.

VCI CHIPs
VCI CHIPs

VCI CHIPs Features

 • Corrosion protection to a wide range of multi-metals
 • Up to 12 months corrosion protection including galvanic corrosion
 • Effective in polluted and humid atmospheres
 • Compatible with commonly used oils, greases, paints, all types of seals
 • Mono-ionic VCI layer does not affect electrical /optical/mechanical surface properties
 • Compact & safe to handle and apply
 • Provides corrosion protection when equipment is in storage, transit and when in operation
 • Eliminates the use of labor intensive conventional methods of greasing / oiling / wiping / spraying / dipping
 • Adhesive backed VCI Emitters are easy & quick to install
 • Safe in the workplace and environment friendly
 • Free of nitrites, silicones and phosphates
VCI CHIPs Features
VCI CHIPs Features

VCI CHIPs Are Ideal to Prevent Corrosion in the following types of applications:

 • Electrical, Electronic & electro mechanical control panels
 • Electrical Light fixtures / Security Alarm systems
 • Electric motors
 • Switch gear and relay cabinets
 • Battery operated devices / gadgets
 • Junction Fuse boxes / Bus bars
 • Marine / Aero space / Military instruments
 • Computer & Telecommunication equipment
 • Scientific instruments & devices
 • Medical equipments & devices
 • Heavy Machinery
 • Tools & Spare part boxes
 • Power Generation Units
 • Conductive leads, connectors and terminals
 • Enclosed packages of parts

ENDUPAK: Endurable Packaging Solutions

ENDUPAK CO.,LTD.
ENDUPAK CO.,LTD.

ENDUPAK is one of Thailand Leader chemical and packaging distributor of  eco-friendly Volatile Corrosion Inhibitors (VCI) technology. A variety of VCI Packaging Solutions offer proven corrosion protection for metal parts and equipment during shipping and storage.

As the leading eco-friendly VCI Packaging material, we are determined to comprehend our customers’ changing needs and foresee their future demands while providing an economical yet sophisticated solution to their corrosion problems.

VCI Packaging
VCI Packaging

Our Plastic’s Vapor Corrosion Inhibiting (VCI) Poly Film/Bags continuously protect enclosed ferrous metals, non-ferrous metals, multi-metal parts and precious metals from corrosion causing elements. Custom VCI Film/Bags are an option including film color, thickness, size as well as  sheets, rolls, tubes, elastic bonnets, box liners and cover bags, in addition to other custom VCI poly products. Films are transparent and heat sealable and provide the combined benefit of barrier and anti-corrosion protection in a simple to use form.

International Standard Certified.

CACTUS VCI SGS Test Report
CACTUS VCI SGS Test Report

As you would expect of the QUALITY, our VCI Packaging has been proved by the international standard Program for VCI Plastic Film Testing and was performed by well-known company SGS Ltd. 
Testing of Anti-Corrosive Effect of VCI Auxiliary Packaging Materials” (In accordance with German test method TL 8135-0002) with the highest score of the test(grade 3). Therefore, make you more confidence that your valued metal parts are protect with the best VCI solution.

RoHS Compliant

Our Vapor Corrosion Inhibiting Packaging is Nitrate Free and RoHS Compliant.  RoHS (Restriction of Use of Hazardous Substances) regulations limit or ban specific substances — lead, cadmium, polybrominated biphenyl (PBB), mercury, hexavalent chromium, and polybrominated diphenyl ether (PBDE) flame retardants – in new electronic and electric equipment.

For more information please contact
Mr.Jessada Sakphet/Sales Manager
Mobile: 098-995-3600
Email: sales@endupak.com
LINE ID: endupak
Twitter: @endupak
Facebook: vcipackaging

CACTUS VCI Packaging

Your Tough and Trust VCI Packaging Solutions “CACTUS VCI”

CACTUS VCIvsOil&Grease
CACTUS VCIvsOil&Grease

Protecting metal parts in your factory need not mean using messy oil or grease coatings that have to be washed off later. CACTUS VCI film products provide proven corrosion protection. Through volatilization and contact, the CACTUS VCI chemicals protect metal parts against the corrosive effects of moisture, salt and other contaminants while they are in process, storage or transit.

VCI Packaging-1
CACTUS VCI packaging technologists have full technological and laboratory access to test your metals for corrosion, and develop the correct packaging for you.We are experts in the supply of standard and bespoke packaging products, and CACTUS VCI corrosion preventative products.

vci kraft paper
vci kraft paper

CACTUS VCI packaging products are supplied at a great price – on time every time. And, of course, our packaging technologists are on hand to help – equipping you to develop specialist packaging and pallet covers to meet your exact needs.

Box Liner/Cover Bags
Box Liner/Cover Bags

We recognize that in the automotive industry supply is crucial, production lines never stop and can never be allowed to stop, so we plan with our customers schedules and stockholding for bags; and we hold a large range of VCI bags and paper reels on the shelves in our UK warehouse to ensure that if the need arises we will always have a VCI film/bags, VCI paper roll/sheet or VCI Chips for your part.

VCI Chip Applications