ถุงคลุมอุปกรณ์ทางการแพทย์

ถุงคลุมอุปกรณ์ทางการแพทย์
ถุงคลุมอุปกรณ์ทางการแพทย์

ช่วงนี้หลายท่านก็ทราบประเทศไทยครับประเทศเราก็เข้าสู่การแพทยระบาดของโรคโควิด19 เป็นระรอกที่สามแล้วก็มีทีท่าว่าจะหนักกว่ารอบที่ผ่านผ่านมา

ทำให้โรงพยาบาลต่างๆอาจจะไม่เพียงพอสำหรับรองรับผู้ป่วยได้จึงต้องมีการสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น

ถุงคลุมอุปกรณ์ทางการแพทย์
ถุงคลุมอุปกรณ์ทางการแพทย์

แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าของเราผู้เปรียบเสมือนนักรบต้องคอยประจญอยู่กับความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคการที่จะต้องปกป้องพวกเขาก็เป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันคนละเล็กระน้อยในนามของทางบริษัทเองก็ได้มีการร่วมสนับสนุนถุงคุมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลต่างๆ

โดยทางเราสามารถผลิตถุงคุมสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆได้รวมถึงถุงพลาสติกขนาดใหญ่จึงได้นำไปร่วมสัตว์สนุนเพื่อใช้สำหรับคุมเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่เนื่องจากในการเอกซเรย์ผู้ป่วยแต่ละครั้งอาจจะต้องมีการสัมผัสกับผู้ป่วยแต่ละรายดังนั้นจึงต้องมีการคลุมด้วยถุงพลาสติกเมื่อทำการเอ็กซเรย์เสร็จแล้วก็ต้องนำถุงพลาสติกนั้นทิ้งไป

ถุงคลุมอุปกรณ์ทางการแพทย์
ถุงคลุมอุปกรณ์ทางการแพทย์

หรืออีกกรณีนึงก็จะเป็นถุงพลาสติกขนาดใหญ่เพื่อใช้สำหรับสวมที่นอนสำหรับโรงพยาบาลภาคสนามเพื่อให้สะดวกในการทำความสะอาดโดยสามารถใช้ถุงคุมไปที่ตัวที่นอนได้โดยตรงและสามารถถอดทิ้งได้ทำให้ประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น