ถุงพลาสติกห่อศพแบบผสมสารป้องกันแบคทีเรีย(Anti-Microbial Body Bags)

ถุงห่อศพ ENDU BODY BAGS

ENDU BODY BAGS ถุงห่อศพ
วัสดุ LDEP ผสมสารป้องกันแบคทีเรีย ช่วยลดกลิ่น เก็บกลิ่น และป้องกันการรั่วซึม ได้ดี

ENDU BODY BAGS ถุงห่อศพ
ENDU BODY BAGS ถุงห่อศพ

วัสดุ LDPEหนา 0.150 mm (150micron)

ขนาด 90 cm x 210
ถุงผลิตจากวัสดุที่ยับยังเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย

รูปแบบซิปตัวแอล (L) ซิบไนลอนทนสนิม ซิบคู่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดและปิดของถุง

Anti-Microbial_เม็ดพลาสติกป้องกันแบคทีเรีย
Anti-Microbial_เม็ดพลาสติกป้องกันแบคทีเรีย
Anti-Microbial_เม็ดพลาสติกป้องกันแบคทีเรีย
Anti-Microbial_เม็ดพลาสติกป้องกันแบคทีเรีย