สาระถุงๆ ตอน ถุงแกงหูหมา โดย Endupak

รูป Infographic ประกอบการอธิบายของถุงแกงที่เรียกว่าหูหมา
รูป Infographic ประกอบการอธิบายของถุงแกงที่เรียกว่าหูหมา

ใช้ถุงให้ถูกประเภท เพื่อลดการใช้งาน และลดต้นทุนให้ถูกหลัก
Endupak บริการผลิตและจำหน่ายถุง ทั่วประเทศไทย