ประโยชน์ของคาร์บอนฟุตพริ้นท์

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และทำให้องค์กร หรือบริษัทได้ทำความเข้าใจว่า สิ่งของหรือสินค้าที่เราผลิตอยู่นั้นมีความโปร่งใส และใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยรอบอย่างถ่องแท้ และยังช่วยให้ บริษัทคู่ค้า หรือ ข้างเคียง สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยการที่ เราแสดงสิ่งนี้ออกไเพื่ออะไร และกระทบกับอะไร ที่ใดได้ประโยชน์

แล้วเพียงแค่ คาร์บอนฟุตปริ้นท์หรือ ที่จะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ อาจจะไม่ใช่แค่เพียงเท่านี้ที่ช่วยได้ แต่การที่เรารู้ประโยชน์ของมัน จะช่วยให้เราเข้าใจถึงปัญหาจากการที่เราใช้ของใช้ หรือใช้ชีวิตประจำวันในทุกวันของเราว่า เราสร้างมลพิษด้วยตัวเองมากน้อยแค่ไหน

คาร์บอนฟุตปริ้นท์ เกิดมาจาก การที่เราได้เรียนรู้ว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ถูกปล่อยออกมา สร้างความเสียหายอะไรให้กับเรามากขึ้นแค่ไหน จนเมื่อถึงจุดที่เรารู้ว่า หากเรายังมีการปล่อยก๊าซออกมาอยู่เรื่อยๆ มันจะทำลาบระบบนิวเศน์ต่างๆ ทำลายการใช้ชิวตประจำวันของเรา ขนาดไหน แค่เรื่องง่ายๆเช่น โลกร้อนขึ้น อุทกภัย อัคคีภัย ดินถล่ม ภูเขาน้ำแข็งละลาย ล้วนมาจากการที่เรากระทำทั้งสิน

และเมื่อมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ว่าทำอย่างไร ถึงจะช่วยให้เราอยู่ต่อไปได้อย่างยังยืน เอ็นดูแพ้ค จึงไม่นิ่งเฉย เลยให้ความสมใจกับโครงการนี้