Poly Box Liner Bag_ถุงรองก้นกล่องแบบเผื่อพับปิดปากถุง

Poly Box Liner Bag_ถุงรองก้นกล่องแบบเผื่อพับปิดปากถุง
Poly Box Liner Bag_ถุงรองก้นกล่องแบบเผื่อพับปิดปากถุง

วันนี้ทางเอ็นดูแพ้คขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตถุงรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือที่เราเรียกกันว่าถุงแต่นำมาใช้ประโยชน์ในกรณีรองก้นกล่องหรือลังสำหรับบรรจุสินค้าและต้องการพับปิดปากถุงด้านบน

Poly Box Liner Bag_ถุงรองก้นกล่องแบบเผื่อพับปิดปากถุง
Poly Box Liner Bag_ถุงรองก้นกล่องแบบเผื่อพับปิดปากถุง

จากกราฟฟิคที่เรานำมายกตัวอย่างสูตรว่ากล่องหรือลังหรือภาชนะของเราในที่นี้มีขนาดกว้าง 120 cmยาว 120 cm และสูง 100 cm ในการผลิตถุงสำหรับใช้รองก้นกล่องหรือลังไซด์ดังกล่าวเราอาจจะต้องเผื่อขนาดด้านกว้างยาวอีกประมาณ 1 นิ้วหรือประมาณ 2.5 cm เพื่อให้ถุงมีขนาดใหญ่กว่าขอบนอกของพัชระเล็กน้อยเพื่อให้สะดวกในการที่จะขยายปากถุงแล้วสามารถเกาะไว้กับขอบด้านนอกของกล่องหรือลังได้ เช่นในกรณีนี้ถุงของเราจะขัดอาจกว้างยาวประมาณ 122.5cm

Poly Box Liner Bag_ถุงรองก้นกล่องแบบเผื่อพับปิดปากถุง
Poly Box Liner Bag_ถุงรองก้นกล่องแบบเผื่อพับปิดปากถุง

ส่วนในด้านความสูงซึ่งหลายท่านอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกว่าเราจะต้องเผื่อความสูงไว้สักเท่าไหร่แต่ที่นี้เราจึงขอนำเสนอเทคนิคซึ่งอาจจะต้องใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ขั้นต้นกันบ้างเล็กน้อยนั่นคือ เราจะต้องเผื่อความสูงของถุงไว้

ความสูงของถุง =ความสูงของภาชนะ + กับครึ่งหนึ่งของด้านกว้าง +ระยะพับ

ดังนั้นในกรณีนี้ความสูงของภาชนะเราคือ 100cm เราต้อง +ด้วยครึ่งหนึ่งของความกว้างซึ่งในที่นี้คือ 120 cm หรือ 120(หาร)2 = 60cm ส่วนระยะเผื่อผ้าปิดปากถุงแนะนำประมาณ15-20cm
ดังนั้นความสูงของถุงในกรณีนี้คือ : 100+60+20cm= 180cmนั่นเอง

Poly Box Liner Bag_ถุงรองก้นกล่องแบบเผื่อพับปิดปากถุง
Poly Box Liner Bag_ถุงรองก้นกล่องแบบเผื่อพับปิดปากถุง

ซึ่งหลายคนอาจจะตกใจคิดไม่ถึงว่าเราต้องเผื่อความสูงของถุงไว้มากขนาดนั้นเชียวหรือ ซึ่ง ก็ต้องบอกว่าเป็นระยะจากการคำนวณโดยเป็นการคำนวณโดยอ้างอิงขนาดของภาชนะและสมมุติฐานว่าเราจะบรรจุสินค้าไปจนเต็มหลังเสมอขอบปากของลังหรือกล่องนั้นนั้น
ซึ่งในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติ เราอาจจะต้องมาดูเป็นกรณีไปว่าเราบรรจุสินค้าจนเสมอขอบปากของกล่องหรือลังนั้นหรือเปล่าแล้วค่อยมาปรับรถระยะความสูงของถุงกันอีกครั้งหนึ่ง

Poly Box Liner Bag_ถุงรองก้นกล่องแบบเผื่อพับปิดปากถุง
Poly Box Liner Bag_ถุงรองก้นกล่องแบบเผื่อพับปิดปากถุง

สำหรับบทความนี้ก่อนแต่พอเป็นไกด์ไลน์ทำให้ทุกท่านพอนึกภาพออกในการออกแบบขนาดถุงสำหรัลใช้ลองก้นกล่อง (Box Liner Bag)แล้วเผื่อความสูงสำหรับผ้าปิดปากถุงด้านบนด้วยหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอคำปรึกษาสามารถติดต่อทางฝ่ายขายของเราเรายินดีให้คำแนะนำ/ตัวอย่างสินค้าฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท เอ็นดูแพ้ค จำกัด

คุณเจษฎา (เจษ)
Mobile: 098-995-3600
LINE ID: endupak
Email: sales@endupak.com