ถุงพลาสติกห่อศพแบบผสมสารป้องกันแบคทีเรีย(Anti-Microbial Body Bags)

ENDU Body Bags_ถุงพลาสติกห่อศพ
ENDU Body Bags_ถุงพลาสติกห่อศพ
ENDU Body Bags_ถุงพลาสติกห่อศพ
ENDU Body Bags_ถุงพลาสติกห่อศพ

ถุงห่อศพ ENDU BODY BAGS
วัสดุ LDEP ผสมสารป้องกันแบคทีเรีย ช่วยลดกลิ่น เก็บกลิ่น และป้องกันการรั่วซึม ได้ดี

วัสดุ LDPEหนา 0.150 mm (150micron)

ขนาด 90 cm x 210
ถุงผลิตจากวัสดุที่ยับยังเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย

รูปแบบซิปตัวแอล (L) ซิบไนลอนทนสนิม ซิบคู่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดและปิดของถุง

ENDU Body Bags_ถุงพลาสติกห่อศพ
ENDU Body Bags_ถุงพลาสติกห่อศพ