ถุงคลุมพาเลทเราผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล

ขยะจากการใช้ฟิล์มยึดพันพาเลท

อย่างที่เราๆท่านๆทราบกัน ปัญหาขยะจากพลาสติกกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก

เราบริษัทเอ็นดูแพ้ค ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบ(ม้วนพลาสติก) ที่ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วเช่น พลาสติกจากฟิล์มยึด (Stretch Film)

Made of 100% Recycle Plastic

ถุงคลุมพาเลทเราผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล