ถุงพลาสติกในเชิงเทคนิคเป็นอย่างไร ?

เป็นเพียงรูปประกอบที่ถูกนำมาใช้ประกอบบทความของ ENDUPAK เท่านั้น
เป็นเพียงรูปประกอบที่ถูกนำมาใช้ประกอบบทความของ ENDUPAK เท่านั้น

พลาสติก เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติบางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยางเทียม ใช้ทำสิ่งต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ฟิล์ม ภาชนะ ซึ่งเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของขยะในทะเล
พลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เทอร์โมพลาสติก และ เทอร์โมเซตติงพลาสติก

Continue reading “ถุงพลาสติกในเชิงเทคนิคเป็นอย่างไร ?”