จะสั่งม้วนพลาสติกเอนกประสงค์ ต้องรู้อะไรบ้าง

ม้วนพลาสติกเอนกประสงค์

หากลูกค้าที่ต้องการม้วนพลาสติกเอนกประสงค์ เพื่อนำไปใช้งานปูพื้น ปูรองก้นบ่อ ปูรองพื้นทำถนน หรืออาจจะนำไปใช้ในรูปแบบการคลุมที่ไม่ได้จำกัดรูปร่าง อาจจะคลุมสิ่งของ เฟอร์นิเจอร์ เพื่อรอการขนย้าย หรือการย้ายบ้าน ย้ายสถานที่คล้งสินค้า สามารถนำม้วนพลาสติดเนอกประสงค์ ของเอ็นดูแพ็คไปใช้งานได้อย่างง่ายเพียงรู้สิ่งเหล่านี้

ม้วนพลาสติกเอนกประสงค์
  1. หน้ากว้างของม้วนพลาสติกที่ต้องการใช้งาน
  2. ความยาวที่จำนำไปปูรอง หรือไปคลุมสถานที่
  3. ความหนาของพลาสติกที่ต้องการ
  4. หากสั่งหน้ากว้างที่เกิน1เมตรขึ้นไป เช่น2เมตร ม้วนจริงจัดส่งแบบพับครึ่งหน้ากว้างของม้วนจะเหลือเพียง เมตรเดียว หาก สั่งหน้ากว้างที่ 3เมตร ขนาดหน้ากว้างของม้วนจริงจะเป็น 1.5เมตร เพื่อการจัดส่งที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อาจจะทำให้ลูกค้าสงสัย สั่ง2เมตรทำไมมาหน้าตาเหมือน เมตรเดียว เพราะการสั่งหน้ากว้างที่มากกว่า1เมตรขึ้นไป จัดส่งจะค่อนข้างลำบาก และการหยิบถือม้วนคลี่ใช้งานค่อนข้างลำบากกว่า เราจึงต้องพับครึ่งแล้วม้วนส่ง
ม้วนพลาสติกเอนกประสงค์
Continue reading “จะสั่งม้วนพลาสติกเอนกประสงค์ ต้องรู้อะไรบ้าง”