Anti-bacteria films

Anti-bacteria films
Anti-bacteria films
Anti-bacteria films

ฟิล์มป้องกันแบคทีเรีย (Anti-bacteria films) สำหรับติดบนจุดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการสัมผัส เช่นปุ่มกดลิฟท์ มือจับประตู