ซองฝาวกาวฆ่าเชื้อ

ซองฝาวกาวฆ่าเชื้อ
ซองฝาวกาวฆ่าเชื้อ

ซองฝาวกาวผสมสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

รับสั่งผลิตซองพลาสติก LDPE/HDPE ชนิดพิเศษผลิตจากเม็ดพลาสติกนำเข้าจากประเทศเกาหลี มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน ผ่านการทำสอบและรับรองผลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (วว.)

หลักการทำงานในการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อ

หลักการของสารป้องกันเชื้อจุลชีพของเราโดยภาพรวมจะคล้ายกับสารกันบูดที่ผสมในอาหารคือ สามารถออกฤทธิ์ทันทีตั้งแต่ที่ผลิตเสร็จโดยกระบวนการทำงานจะเป็นใน 2 ลักษณะคือ
1)การยับยั้งเชื้อโรคจากการสัมผัส เช่นเมื่อมีเชื้อโรคไปสัมผัสกับซองพลาสติกฆ่าเชื้อ เชื้อโรคเหล่านั้นก็จะถูกฆ่าหรือยับยั้งการเติบโตโดยสารที่ผสมอยู่ในเนื้อถุงหรือบนกล่องกระดาษลูกฟูก
2)ยับยั้งเชื้อโรคโดยการปล่อยไอระเหยโมเลกุลออกมา เช่นกรณีที่เรามีการเคลือบสารต้านเชื้อไว้ด้านในของซองพัสดูหรือกล่องพัสดุ สารที่อยู่ในเนื้อถุงหรือที่เคลือบบนผิวกล่องจะสามารถปล่อยไอระเหยในระดับโมเลกุลที่ตาเปล่ามองไม่เห็นออกมาอยู่พื้นที่ปิดของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อช่วยป้องกันการเจริญเติมโตของเชื้อโรคที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่ง โดยโมเลกุลเหล่านี่สามารถสลายตัวไปได้เองตามธรรมชาติเมื่อเรานำสินค้าออกจากซองหรือกล่อง