Zero Waste

ถุงคลุมพาเลทขวดน้ำดื่ม
ถุงคลุมพาเลทขวดน้ำดื่ม

ใช้ไม่ให้เหลือทิ้ง

เมื่อเราเป็นผู้สร้างขยะ เราต้องป็นผู้จัดการกับขยะ “ซีโร่เวสท์” (Zero Waste) จึงกลายเป็นแนวคิดที่หลายๆประเทศกำลังให้ความสนใจ รวมถึงในประเทศไทย ซึ่งหลากหลายบริษัทได้หันมาให้ความสำคัญโดยใส่ใจแนวคิด Zero Waste เข้าไปในแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Cr:ธนาคารกสิกรไทย

ถุงคลุมพาเลทขวดน้ำดื่ม
ถุงคลุมพาเลทขวดน้ำดื่ม

และเราบริษัทเอ็นดูแพ้ค ก็ขอเป็นส่วนนึงของการช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติก โดยการนำขยะพลาสติกมาใช้ใหม่ โดยงานที่เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนั้นคือการนำมาผลิตเป็นถุงพลาสติกขนาดใหญ่ หรือถุงมุ้ง หรือถุงคลุมพาเลท นั่นเอง

ถุงคลุมพาเลทขวดน้ำดื่ม
ถุงคลุมพาเลทขวดน้ำดื่ม
ถุงคลุมพาเลทขวดน้ำดื่ม
ถุงคลุมพาเลทขวดน้ำดื่ม