เปรียบเทียบความใสพลาสติกLDPE-Recycle

เปรียบเทียบความใสพลาสติกLDPE-Recycle

ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้พลาสติกเกรดรีไซเคิลคือ ความใส (Transparent) ของเนื้อพลาสติก เพราะความขุ่นหรือความหมองของพลาสติกเกรดรีไซเคิล อาจจะมีผลต่อภาพลักษณ์ ความรู้สึกต่อสินค้าได้ เช่น การนำถุงคลุมพาเลท (ถุงมุ้ง) ไม่คลุมสินค้าประเภทอาหาร หรือสินค้าทีต้องการเน้นภาพลักษณ์เป็นพิเศษ แต่นั้นคือปัญหาในอดีต เพราะปัจจุบันทางเอ็นดูแพ้ค ได้พัฒนาวัตถุดิบเกรดรีไซเคิลให้มีความใส ใกล้เคียงกับพลาสติกเกรดA

จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่า พลาสติกเกรดรีไซเคิลที่ความหนา 50micron ของเรายังคงความใสขนาดที่มองเส้นลายมือได้ชัดเจน จึงไม่มีผลกับการการมองเห็นสินค้า การอ่านฉลากสินค้า หรือแม้แต่การสแกนบาร์โค๊ดที่อยู่ด้านในของถุงคลุมพาเลท

เปรียบเทียบความใสพลาสติกLDPE-Recycle
เปรียบเทียบความใสพลาสติกLDPE-Recycle

ภาพด้านบนนี้ คือภาพเปรียบเทียบความใส และการมองทะลุผ่านของพลาสติกเกรดรีไซเคิล เมือพับทบกัน 4 ชั้น หรือเทียบเท่าพลาสติกความหนา 200micron (50micx4ชั้น) ซึ่งจะเห็นว่ายังสามารถมองเห็นเส้นลายมือได้ นั้นหมายความว่า ถ้าเป็นการมองสินค้าซึ้งมีขนาดใหญ่กว่า ย่อมมองได้เห็นได้ชัดกว่าแน่นอน

เปรียบเทียบความใสพลาสติกLDPE-Recycle-2
เปรียบเทียบความใสพลาสติกLDPE-Recycle

ภาพด้านบนนี้ คือภาพเปรียบเทียบความใส และการมองทะลุผ่านของพลาสติกเกรดรีไซเคิล เมือพับทบกัน 8 ชั้น หรือเทียบเท่าพลาสติกความหนา 400micron (50micx8ชั้น) ที่ความหนาระดับนี้ อาจจะยากต่อการมองเห็น แต่ในทางปฏิบัติ เรามักจะไม่ได้ผลิตถุงที่มีความหนาระดับ 400micron เพราะต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ และมีกำลังมาก ดังนั้นจึงไม่น่าจะใช่ประเด็นเท่าไร สำหรับการนำพลาสติกเกรดรีไซเคิลไปใช้งาน