4E’s for Endupak

บริษัทเอ็นดูแพ้ค จะเรียกตัวเองว่าเป็นอีกแบรนด์สินค้าหนึ่งก้ได้ ในเรื่องของถุงมุ้ง ถุงคลุม ถุงรองก้นกล่อง ถุงรองก้นพาเลท หรือชื่ออื่นตามแต่จะเรียก แต่อยู่ในกลุ่มของถุงพลาสติก หลายๆสื่อทางออนไลน์ที่เน้นเรื่องของการตลาดมักจะบอกว่า สิ่งนั้นไม่ควรมองข้าม สิ่งนี้ไม่ควรพลาด สิ่งโน้นหรืออีกหลายสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจ ให้ดูถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทุกบริษัทที่เปิดตัวขึ้นมา คงไม่มีใครอยากพลาด เอ็ดดูแพ็คเองก็เช่นกัน

ในเรื่องของการทำการตลาดเราอาจจะไม่ไดมุ่นเน้นไปถึงเรื่องการกระจายสินค้าให้กว้างมากมายนัก แต่แน่นอน เราอยากเป็นที่รู้จัก ในกลุ่มลูกค้าของเราเอง เราจึงเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง จาก 4P’s ไปสู่ 4E’s

Continue reading “4E’s for Endupak”

ถุงรองก้นพาเลท(Pallet Liner Poy Bag)

ถุงรองก้นกล่อง (Box Liner Poly Bags) หรือถุงรองก้อนพาเลท (Pallet Liner Poy Bags) ลูกค้าอาจจะคิดว่ามีข้อจำกัด ในเรื่องของการวางสินค้า หรือบรรจุสินค้าลงไป แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง ถุงรองก้นกล่อง ถุงรองก้อนพาเลท สามารถทำงานได้หลากหลายวิธีการ เช่น การจัดเรียงสินค้าที่ไม่ได้เป็นระเบียบ อาจจะเป็นการคละกันของสินค้าในกล่องเดียว หรือ การบรรจุสินค้าที่ไม่มีรูปทรงเช่น ผงสี ผงแป้ง หรืออาจจะเป็นของเหนียวหนืด หากการบรรจุสินค้าแบบเดิมยังไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ วิธีการบรรจุสินค้าแบบนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีทีเดียว เพราะรูปทรงสีเหลี่ยมของถุงรองก้นกล่อง สามารถประหยัดพื้นที่ หรือลดการสูญเสียพื้นพี่ในการจัดส่งสินค้าได้ กล่องกระดาษ ราคาลดลงไปค่อยข้างเยอะเนื่องจากกล่องและดีไซน์สสามารถช่วยรับน้ำหนักได้อยา่งดี

Continue reading “ถุงรองก้นพาเลท(Pallet Liner Poy Bag)”