4E’s for Endupak

บริษัทเอ็นดูแพ้ค จะเรียกตัวเองว่าเป็นอีกแบรนด์สินค้าหนึ่งก้ได้ ในเรื่องของถุงมุ้ง ถุงคลุม ถุงรองก้นกล่อง ถุงรองก้นพาเลท หรือชื่ออื่นตามแต่จะเรียก แต่อยู่ในกลุ่มของถุงพลาสติก หลายๆสื่อทางออนไลน์ที่เน้นเรื่องของการตลาดมักจะบอกว่า สิ่งนั้นไม่ควรมองข้าม สิ่งนี้ไม่ควรพลาด สิ่งโน้นหรืออีกหลายสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจ ให้ดูถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทุกบริษัทที่เปิดตัวขึ้นมา คงไม่มีใครอยากพลาด เอ็ดดูแพ็คเองก็เช่นกัน

ในเรื่องของการทำการตลาดเราอาจจะไม่ไดมุ่นเน้นไปถึงเรื่องการกระจายสินค้าให้กว้างมากมายนัก แต่แน่นอน เราอยากเป็นที่รู้จัก ในกลุ่มลูกค้าของเราเอง เราจึงเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง จาก 4P’s ไปสู่ 4E’s

Continue reading “4E’s for Endupak”